Драги колеги, Со задоволство го споделуваме со вас новиот број на Acta Morphologica – Acta morphologica; 2021_18(1) (INTERNATIONAL JOURNAL OF THE MACEDONIAN ASSOCIATION OF ANATOMISTS AND MORPHOLOGISTS). Во него ќе најдете четири трудови со оригинални резултати, три интересни прикази на случаи, како и два прегледни трудови од автори на Медицинскиот факултет. Како и