Медицински семинари во Салзбург, со краен рок на апликација до 31 мај 2021. Колеги согласно на епидемиолошката ситуација, семинарите се организирани во вид на ОМИнари. (on-line семинари). Линкот за пристап до страната со повеќе информации и можност за апликација Ви е познат: https://portal.openmedicalinstitute.org/dashboard AUGUST 2021 August 29–September 4, 2021 Psychiatry COURSE DIRECTORS