Драги колеги, Во овој број на Acta morphologica ќе најдете седум оригинални научни трудови, два прикази на случаи и еден ревијален труд, од наши автори. Ви посакувам да уживате во читањето. Acta Morphologica 2020_17(2) (2)