Драги колеги Веб порталот на вебдоктор во согласност со колегите од Катедрата за анестезија со реанимација, почнува со објавување на списанието Macedonian Journal of Anaesthesia, во цел на понатамошно зголемување на видливоста на истото.  Почнуваме со најавување на Вол. 4, број 3 од октомври 2020. Поради големината на документот (поголем од 6 МБ)