Месечна Архива:: октомври 2019

0

,,Terapia biologjike e Roche, me sukses zgjat jetën e pacientëve me kancer të gjëndrës së gjirit ‘‘

Disa gra që diagnostikohen me kancer të gjëndrës së gjirit, mund të ndodhin metastaza të kancerit në pjesët e tjera të trupit. Disa nga këto gra kanë progresivitet të sëmundjes edhe pse më parë kanë qenë në terapi, ndërsa disa prej tyre vonë i kanë dalluar simptomat dhe në kohën e diagnostifikimit

0

,,Mjekimi i HER2 pozitiv kancerit të gjëndrës së gjirit me terapi efikase‘‘

Për të bërë një ndryshim pozitiv në botë, patjetër të fillojmë nga vetja. Duke rritur ndërgjegjësimin për nevojën e vetë-ekzaminimit tek pacientët dhe mamografitë e rregullta, kanceri i gjirit mund të diagnostikohet në një fazë të hershme dhe të bëhet më shumë në fazën e mjekimit kur shërimi është i mundur. Shfaqja