Драги колеги Објавен е новиот број на списанието ACTA MORPHOLOGICA, Vol 14 (2), 2017, во кое на 47 страни се поместени трудови со оригинални резултати, прикази на случаи и прегледни трудови. Уживајте во читањето. ACTA MORPHOLOGICA 2017 14(2)