Механизмите за испорака на лекови кои се во форма на аеросоли се есенцијални во лекувањето на респираторните пореметувања (како астма, ХОББ, цистична фиброза, пулмонална артериска хипертензија – ПАХ, инфективни заболувања на белодробиетo. Помошните уреди за инхалација генерално спаѓаат во две категории: спејсери и комори …