Автор Архива

0

НОВИНИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА ЗА ТРЕТМАН И ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ СО СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЈА

Спинална мускулна атрофија е ретка, генетска, прогресивна невромускулна болест која се јавува како последица на мутација или делеција на SMN1 генот Најчеста генетска причина за смрт кај доенчиња и најчеста ретка болест која се јавува кај новороденчиња Не постои лек за СМА, но во тек се клинички истражувања на лекови кои можат

0

Медицински семинари во Салзбург со краен рок на апликација 15 октомври 2019

Драги колеги, Првата група на Медицинските семинари во Салзбург кои ќе се одржуваат во 2020 година е 15.0ктомври 2019. Вкупно се 12 семинари од избор. Приложени се на сликата подолу. Линкот за пријавување ви е познат: www.aaf-online.org No. Seminar Title Seminar Date & Application Deadline Medical Academic Partner & Information 1. Pathology

0

,,Terapija inovative e ,,Roche,,- shpresë për pacientët me HER2 pozitiv dhe trefish negativ kancer të gjëndrës së gjirit,,

  Sipas statistikave të përpiluara nga Organizata Botërore e Shëndësisë (World Health Organisation – WHO), kanceri i gjëndrës së  gjirit renditet i pari në botë, si sëmundja më e shpeshtë malinje tek gratë 1,2. Të njëjtat të dhëna regjistrohen edhe në shtetin tonë, ku shkalla e vdekshmërisë nga kjo sëmundje është 32

0

Нов број на ACTA MORPHOLOGICA

Драги колеги, Во прилог е новиот број на ACTA MORPHOLOGICA Vol. 16 (1) 2019, во кој се поместени четири оригинални трудови, еден приказ на случај и три прегледни трудови. За сите вас кои сакате во целина да ги прочитате, повелете: ACTA MORPHOLOGICA 2019_ 16 (1).

0

Hemlibra® (emicizumab)▼ – нова тераписка опција за пациентите со хемофилија А

Хемофилија е второ по честота нарушување на системот на коагулација после von Wilebrand-овата болест. Хемофилија А е резултат на дефицит на фактор на коагулација VIII додека хемофилија Б на фактор на коагулација IX. Постојат 2 типа на хемофилија А: конгенитална форма каде дефицитот на факторот VIII е резултат на генски мутации/дефекти и

0

Последна група Медицински семинари во Салзбург за 2019 година

Почитувани колеги, Ви ја најавувам последната група на Медицинските семинари во Салзбург за 2019 година, чиј краен рок на апликација е 31 мај 2019 година. Достапни за апликација се вкупно 13 семинари (приложени во листата), секој може да аплицира на повеќе од еден семинар (се разбира доколку Ви се од интерес). Ве

0

Лекот Kadcyla® конечно достапен за пациентите на Универзитетската клиниката за радиотерапија и онкологија Скопје

Карциномот на дојка е меѓу водечките причини за морбидитет и морталитет и е меѓу наjчестите малигни неоплазми кај женскиот пол во светски рамки. Поради високата инциденца и морталитет во развиените земји тој е меѓу најдобро проучените малигни заболувања. Во светот има 2.080.000 милиони ново заболени и 627.000 смртни случаи годишно1. Слика 1.

0

ACTA MORPHOLOGICA Vol 15 (2), 2018

Драги колеги, Ви го претставуваме новиот број на списанието ACTA MORPHOLOGICA, на Македонското здружение на анатоми и морфолози. Во овој број се изнесени осум оригинални трудови, еден приказ на случај и еден ревијален труд. Се надеваме дека секој од вас ќе најде содржина од интерес. Пријатно читање! ACTA MORPHOLOGICA 15(2) 2018

0

INTERDISCLIPLINARY INTERVENTIONAL LIVE COURSE, University Clinic of Cardiology, Skopje

Драги посетители на вебдоктор, Ве информираме дека на 23-24 ноември 2018 година, во просториите на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија во Скопје, ќе се одржи Интердисциплинарен “LIVE COURSE” од областа на интервентната кардиологија, со меѓународно учество. Активностите почнуваат во 08:30 часот со свечено отворање, на кое ќе се обратат Министерот за здравство Др

0

ТЕРАПИЈА НА HER2 ПОЗИТИВЕН МЕТАСТАТСКИ КАРЦИНОМ НА ДОЈКА ПРИ ПРИМАРНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Метастатскиот рак на дојка вообичаено се појавува во периодот на следење после примарна хируршка интервенција и адјувантна терапија на локорегионална болест. Но, глобално околу 5-10% од болните имаат дисеминирана болест при примарна презентација на болеста. Најчесто метастатските промени се во скелетот, белите дробови, црниот дроб и мозокот.  The Breast 2014;23:44-49. Бројот на